Eclipse

U prethodnom blogu je prikazano instaliranje Jave, a sada je na redu preuzimanje i instaliranje programa Eclipse, sa kojim će se pisati Java programi.

Preuzimanje Eclipse programa se vrši sa Eclipse stranice:
https://eclipse.org/downloads/

Nakon preuzimanja fajla eclipse-inst-win32, treba ga pokrenuti za početak instalacije, a onda sledi prva informacija sa logom Eclipse:
Eclipse 01

Sledeći korak je izbor jedne od brojnih ponuđenih varijanti za instaliranje, a u nastavku je prikaz instaliranja prve varijante za Java razvojno okruženje, Java Developers.
Eclipse 02

Kreće proces instaliranja, prihvatanja licence i nastavak instaliranja:
Eclipse 03
Eclipse 04
Eclipse 05

Program Eclipse je sada instaliran i sledi ponuda za podešavanje foldera u kome će se smeštati naši programi koje ćemo pisati:
Eclipse 06Ponuđeni folder će biti lako pristupačan i u komandnom prozoru sa Windows naredbom cmd, pa je preporuka da se to prihvati bez promene.

Sledi prvi start programa, a dok se učitava sve što je potrebno, na ekranu se prikazuje reklamni prozor:
Eclipse 07

Kod prvog starta se pojavljuje i ekran dobrodošlice, koji reklamira sve mogućnosti Eclipse programa:
Eclipse 08

Prva opcija je Overview, koja prikazuje osnovne mogućnosti:
Eclipse 09

Sledi prikaz nekoliko ekrana za pomoć, koje se nalaze u delu Help programa:
Eclipse 10
Eclipse 11
Eclipse 12
U opciji Eclipse Marketplace se reklamiraju moguća proširenja programa:
Eclipse 13

Puno je mogućnosti za proširenja programa, a uvek pristpačni Help pruža najviše informacija:
Eclipse 14
Eclipse 15

Stranica Tutorials nudi odlična uputstva:
Eclipse 16

Prvo uputstvo se se odnosi na izradu jednostavnog programa, koji ispiše par reči na ekranu, i to je dobro za početak savladavanja programa, ali će o tome biti više u sledećem blogu:
Eclipse 17

Java programiranje

Zainteresovao sam se za Java programiranje, a pomoć sam zatražio od iskusnijeg kolege.

Dobio sam sledeće početne instrukcije:
1. Preuzimanje Java Development Kit:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
2. Preuzimanje Eclipse, razvojno okruženje u kome se pišu programi:
 https://eclipse.org/downloads/

Sledi prikaz preuzimanja i instaliranja Java Development Kit, dok će se program Eclipse obraditi u narednom blogu.

Sa Oracle sajta treba otvoriti stranicu za preuzimanje Java DK.
Oracle 01

Potrebno je prihvatiti ponuđeni uslov, nakon čega će nam se ponuditi preuzimanje Java platforme JDK.
Oracle 02

Izborom Java Download, nam se nude brojne varijante za preuzimanje, u zavisnosti od našeg operativnog sistema.
Oracle 03

U mom slučaju, izabrao sam predzadnju opciju za preuzimanje, Windows x86, nakon čega se preuzima fajl sa aplikacijom jdk-8u65-windows-i586.exe.

Sledeći korak je da se pokrene prethodno preuzeta aplikacija, a sledi i prva poruka prilikom instalacije:
Oracle 04

Nastavkom instalacije se dobija sledeća poruka:
Oracle 05

Ako nema potrebe da menjamo ponuđeni folder za instalaciju, nastavljamo dalje i dobijamo poruku:
Oracle 06

Obavešteni smo o folderu gde će biti instalacija, pa nastavljamo dalje sa instaliranjem:
Oracle 07

Na kraju dobijamo poruku da je instalacija završena:
Oracle 08

Nudi nam se i sledeći korak za preuzimanje uputstava i dokumentacije sa Oracle stranice:
Oracle 09

Bitno je uočiti opis Java konceptualnog dijagrama:
Oracle 10

U startnom meniju će nam se pojaviti nekoliko novih mogućnosti:
Oracle 11

Za početak da prikažemo opciju About Java:
Oracle 12

Sledeće je opciju za preuzimanje novih verzija, kada bude potrebe:
Oracle 13

Tu su moguća i neka dodatna podešavanja, npr. o vremenu preuzimanja:
Oracle 14

Nastavljamo sa istraživanjem opcije Configure Java:
Oracle 15
Oracle 16
Oracle 17

Nude se i sledeće opcije:
Oracle 18
Oracle 19

Dalje se nudi podešavanje sigurnosti:
Oracle 20

Na kraju su dodatne opcije:
Oracle 21

U startnom meniju se nalazi opcija Get Help koja otvara stranicu za pomoć na Oracle sajtu:
Oracle 22

Prečica za start Visit Java.com otvara glavnu stranicu na sajtu Java:
Oracle 23

U okviru Java Development Kit se nalazi Java Mission Control, čijim se aktiviranjem prvo pojavljuje informacija o programu, a zatim ekran dobrodošlice:
Oracle 24
Oracle 25
Na prvoj kartici se pojavljuje sledeći prikaz, koji se može još razvijati:
Oracle 26odnosno
Oracle 27

Duplim klikom na MBear Server se dobija grafički prikaz:
Oracle 28

Duplim klikom na Flight Recorder se dobija grafički prikaz:
Oracle 29

Duplim klikom na HotSpot se dobija grafički prikaz:
Oracle 30

U stavkama glavnog menija se nalaze sledeće opcije:
Oracle 32

Oracle 33

Oracle 34
Nastaviće se…

Uređivanje tekstualnih datoteka u CentOS Linux

U CentOS Linuxu na komandnoj liniji se može koristiti program Vim za uređivanje tekstualnih datoteka.

Sa komandne linije program se startuje komandom vi. Na ekranu će se dobiti sledeći prikaz:

CentOS 001

Za izlaz iz programa kucajte :q i pritinite taster Enter, da se vratite u komandnu liniju.

Za uređivanje novog teksta pod nazivom proba.txt treba na komandnoj liniji okucati:
vi proba.txt
Podrazumeva se da na kraju uvek treba pritisnuti taster Enter za nastavak.
U zadnjem redu na ekranu će biti prikazan naziv datoteke proba.txt i napomena [New File].
Za početak unosa teksta treba pritisnuti taster Insert ili jednostanije samo taster i, nakon čega će se u zadnjem redu ekrana ispisati napomena — INSERT —, a potom se može krenuti sa unosom prvog reda teksta. Za nastavak unosa drugog reda treba pritisnuti taster Enter, i tako dalje sve dok se ne unese ceo tekst.

Primer unetog teksta:
CentOS 002

Za izlaz iz programa sa snimanjem unetog teksta treba pritisnuti taster Esc, a zatim na zadnjem redu ekrana otkucati sledeće:
:wq
Podrazumeva se da treba pritisnuti taster Enter za izlaz na komandnu liniju.
Na ekranu će se pojaviti informacija koliko ima redova i unetih karaktera u tekstualnoj datoteci.
CentOS 003

Za ponovno uređivanje teksta pod nazivom proba.txt treba na komandnoj liniji okucati:
vi proba.txt
ali sada probajte unos nekoliko novih redova teksta, nakon čega ćemo radi probe izaći iz programa bez snimanja promena.
Za izlaz iz programa bez snimanja unetog teksta treba pritisnuti taster Esc, a zatim na zadnjem redu ekrana otkucati sledeće:
:q!
Podrazumeva se da treba pritisnuti taster Enter za izlaz na komandnu liniju.

Da bi smo se uverili u sadržaj tekstuane datoteke bez njegog otvaranja, koristimo komandu
more proba.txt
nakon čega se sadržaj ispisuje na ekranu:

CentOS 004

Ukoliko pri uređenju teksta želimo da pišemo tekst preko ranije unetog teksta, treba dva puta pritisnuti taster Insert, nakon čega se u zadnjem ekranu ispisuje napomena — REPLACE —, posle čega se novi tekst prepisuje, umesto da se umeće u postojeći tekst:

CentOS 005

Povratak u mod sa umetanjem se vrši ponovnim pritiskom tastera Insert.

Kompletno uputsvo za ovaj program VIM se može dobiti unosom sledeće komande na glavnoj liniji:
vi -h

Na kraju se prethodne komande se može dodati vertikalna crte (dobija se pomoću Shift i leve kose crte) i reč more:

CentOS 007
Uz ovu proširenu komandu, dobiće se uputstvo sa pauzom:

CentOS 006

Na primer, sa opcijom -R se dobija mogućnost da se tekst otvori u režimu samo za čitanje, bez mogućnosti izmene, da bi se izbegle eventualne greške izmene zaštićene datoteke.

Još informacija na stranicama:
linux.startcom.org
www.yolinux.com
www.interworx.com
smallbusiness.chron.com
chrisjean.com

Pogledati i korisne tekstove o Linuxu:
Linux komande (matf.bg.ac.rs) 

10 popularnih programskih jezika

Već i ptice na grani znaju da su programeri veoma traženi ovih dana i da je njihovo poznavanje programskih jezika od neprocenjive vrednosti. Poznavanje različitih programskih jezika nije ništa posebno za naše inženjere, ali osnovno poznavanje programskih jezika može biti korisno i onima koji ne planiraju da postanu gospodari kodiranja.

Detaljno na stranici PC Press 10 popularnih programskih jezika koji vam otvaraju sva vrata.